FRAMTIDENS TRAFIKSYSTEM - VAD SAMHÄLLET BEHÖVER

Framtidens trafiksystem

Ett elektromagnetiskt generellt transport-system (EM-GTS) utvecklas som en makalös ny trafikteknik utan alla nackdelar med våra gamla infrastrukturer. EM-GTS byggs som ett nätverk med egna och obrutna banor av stål (utan kol i produktionen) på pelare mellan alla orter och grannskap över allt land och ibland över vatten eller i tunnlar. Det ska tjäna för resor och gods-transporter på korta och långa sträckor. EM-GTS kan ersätta de flesta landtransporterna med väg och järnväg och även viss sjö- och lufttrafik. Trafiken går helautomatiskt i kabiner som ryms inom en volym på 2 x 2 x 5 meter.

Det tekniska genombrottet
Framdrivningen sker med en hybrid elektro-magnetisk släde (HEMS), som svävar fram, innesluten i en nedåt öppen stålbalk, och under släden hänger kabinen i två koppel. Den elektromagnetiska drivningen sker utan den friktion som i dag krävs för väg- och järnvägsdrift, bromsenergin återmatas och energibehovet blir bara en tiondel. Frånvaron av friktion minskar bullret markant och inga starka ljuskäglor krävs. Slädar och kabiner kopplas och särkopplas automatiskt och kontinuerligt till och från kabintåg, vilket ger en mycket hög transportkapacitet. Trafiken byggs upp i lokala, regionala och fjärrnät med hastigheter i 30, 120 respektive 250 km/tim. En resa på hundra mil går på lite drygt 4 timmar; den har ju alltid några första och sista sträckor på regionala och lokala länkar med lägre hastigheter.

Det funktionella genombrottet
Små och effektiva hållplatser byggs i varje by och stadsdel inom gång- och cykelavstånd till de flesta arbetsplatserna, bostadsområden och centrumverksamheter. Resor och transporter går utan stopp mellan start och mål. Kabinerna kan vara utrustade på många olika sätt, för korta eller långa resor, bekväma fåtöljer eller sängar, WC, dusch, pentry, cykel, barnvagn, rullstol osv eller enbart som godsvagn. Kabinerna kan även vara utrustade för individuell körning på väg, sk dual-mode, med fyra elmotordrivna hjul, som sänks ned under kabinen, och med styrfunktion mm. Begreppen privat och kollektiv trafik försvinner. Resande kan alltid välja att åka ensamma eller tillsammans med andra, beroende på situationen. Kabinerna kan vara privat- eller företagsägda. De magasineras kompakt och automatiskt i dolda P-hus. Kabinerna kan automatsaneras vid byten till nya resenärer. Två kabiner kan vara fast sammankopplade (jfr bil och släp). Resande har full uppkoppling till Internet.

Utvecklingsprocessen
Utvecklingen av EM-GTS kräver medverkan av stora, självständiga företag som exempelvis SSAB, ABB, VOLVO, SCANIA, VOLKSWAGEN eller liknande. Statsmakterna kan inte förväntas ta första steget.  Den första etappen gäller laboratorieresultat från Ålborgs universitet som väntas bekräfta att EM-GTS är utvecklingsbart i full skala. Den kräver minst 1M€ under 2-3 års utveckling.
Testbanor byggs i full skala på sträckor där de senare kan utvecklas till pionjärbanor med resande och gods. Det är naturligt att de första pionjärbanorna byggs för lokala nät där man inte konkurrerar med befintliga pendeltåg, spårvägar eller tunnelbanor och att man därefter bygger samman orter med regionala banor och sedan banor för höga hastigheter mellan större städer, typ Arlanda-Uppsala-Enköping/-Strängnäs-Nyköping/-Västerås-Eskilstuna-Norrköping; de här länkarna utgör en perifer båge väster om Stockholm där snabba motorvägs- och järnvägsförbindelser delvis saknas men här är en befolkning på en miljon invånare inom 20 mil som får en genomsnittlig restid på högst 30 minuter. Stockholm kommer indirekt att få en bety-dande avlastning samtidigt som kortast möjliga restid uppnås för en dubbelt så stor befolkning.

Nästa steg är att sprida EM-GTS till hela södra Skandinavien – och så vidare…


comments powered by Disqus