Välkommen till GTS Stiftelsens trafikblogg

- en nyskapande trafikblogg

Välkommen till vår trafikblogg! Vi tror att ett helt nytt, generellt transportsystem (GTS) behövs. Ett som kan tävla med våra gamla vägar och järnvägar. Ett sådant system skulle använda de bästa egenskaperna från bilen och kollektivtrafiken, men undvika deras nackdelar. Nya tekniska förutsättningar ska utnyttjas till fullo. Resor kan då utföras utan byten, tidtabeller, energislöseri, förbränningsavgaser, partikelutsläpp, P-bekymmer, tidsspillan, körkort, färdtjänst, förare, buller, dödsfall och personskador. Totalkostnaden skulle därtill troligen bli hälften medan hastigheten fördubblas! Transporternas kvalitativa utveckling har nu varit som förstenad i minst 100 år. Bilen är 100 år och järnvägen 200 år som uppfinningar. Jämför transporternas utveckling med IT-utvecklingen och biotekniken! Vi tycker att samhället formligen skriker - oartikulerat - efter avgörande innovationer på transportområdet – är vi tokiga?

Stiftarna, CV och kontaktuppgifter


Stiftarna, fångade mellan spårvagnens och bilarnas trafikljus i Stockholm (Dahlström till vänster, Nowacki till höger)
Kjell Dahlström
arkitekt -71, tekn dr -78, forskare LTH 71-85; partisekreterare 85-99, kommunstyrelsen/fullmäktige i Lund
82-87, i Stockholm 91-96, riksdagsledamot 88-91; generaldirektör för Rikstrafiken 99-04, SIKA 04-09 och i
Näringsdepartementet -09; styrelseledamot i World Society for Ekistics WSE (the Science of Human Settlements).
Kontakt tel. 072-210 34 02;
e-mail kjell.dahlstrom@gtsfoundation.org

Jan-Erik Nowacki
civ ing -72, forskare vid Studsvik 71-81, konstruktions- och utvecklingschef AGA Thermia 81-85, eget företag
Nowab sedan -85, forskare på KTH - tillämpad termodynamik sedan -95, tekn lic -98, lärare i termodynamik; VD för SwedeTrack System, som på olika sätt verkat för spårbilsidén, 91-06.
Kontakt tel. 070-743 62 21;
e-mail A) nowacki@algonet.se
e-mail B) jan-erik.nowacki@gtsfoundation.org

GTS Stiftelsen
Org Nr: 802426-7646
Adress: Hemringe 12, 743 82 Bälinge-Uppsala
Telefon: 018 355920
Bank: Nordea, konto 4104 17 25708 SEK

Login