Välkommen till GTS Stiftelsens trafikblogg

- en nyskapande trafikblogg

Välkommen till vår trafikblogg! Vi tror att ett helt nytt, generellt transportsystem (GTS) behövs. Ett som kan tävla med våra gamla vägar och järnvägar. Ett sådant system skulle använda de bästa egenskaperna från bilen och kollektivtrafiken, men undvika deras nackdelar. Nya tekniska förutsättningar ska utnyttjas till fullo. Resor kan då utföras utan byten, tidtabeller, energislöseri, förbränningsavgaser, partikelutsläpp, P-bekymmer, tidsspillan, körkort, färdtjänst, förare, buller, dödsfall och personskador. Totalkostnaden skulle därtill troligen bli hälften medan hastigheten fördubblas! Transporternas kvalitativa utveckling har nu varit som förstenad i minst 100 år. Bilen är 100 år och järnvägen 200 år som uppfinningar. Jämför transporternas utveckling med IT-utvecklingen och biotekniken! Vi tycker att samhället formligen skriker - oartikulerat - efter avgörande innovationer på transportområdet – är vi tokiga?

The Founders, CV and Contact Details


The founders trapped between traffic lights for trams and cars in Stockholm (Dahlström left, Nowacki right)
GTS Foundation
E-mail: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AZ3RzZm91bmRhdGlvbi5vcmciIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BndHNmb3VuZGF0aW9uLm9yZzwvYT4=
Org Nr: 802426-7646
Address: Hemringe 12, SE74382 Bälinge-Uppsala, Sweden
Telephone: +4672 2103402
Bank: Nordea, account 4104 17 25708 SEK

Kjell Dahlström
Architect -71, PhD -78 , researcher at LTH 71-85 on mobility and planning, Party Secretary 85-99, municipal/council in Lund 82-87, in Stockholm 91-96, MP 88-91; Director General of Rikstrafiken (National Public Transport Agency) 99-04, SIKA (Swedish Institute for Transport and Communications Analysis) 04-09, and in the Ministry of Enterprise -09; vice president in World Society for Ekistics WSE (Science of Human Settlements) 07-13. Chairman and Contact for the GTS Foundation 10-.
Contact tel. +4672-210 34 02;
E-mail: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtqZWxsLmRhaGxzdHJvbUBndHNmb3VuZGF0aW9uLm9yZyIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5ramVsbC5kYWhsc3Ryb21AZ3RzZm91bmRhdGlvbi5vcmc8L2E+

Jan-Erik Nowacki
MSc -72, researcher at Studsvik 71-81, design and development manager AGA Thermia 81-85, Nowab own business since -85, researcher at KTH (Royal Institute of Technology - Applied Thermodynamics) since -95, Licentiate of Engineering -98, teacher of thermodynamics; CEO of SwedeTrack System, which in various ways has promoted the PRT concept, 91-06.
Contact tel. +4670-743 62 21;
E-mail A) jan.erik.nowacki@nowab.net, B) PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmphbi1lcmlrLm5vd2Fja2lAZ3RzZm91bmRhdGlvbi5vcmciIHRhcmdldD1fYmxhbms+amFuLWVyaWsubm93YWNraUBndHNmb3VuZGF0aW9uLm9yZzwvYT4=Login